bymindoris_s-2 VÅGA HÖRAS VÅGA LYSSNA VÅGA FINNAS
VÅGA VARA MÄNNISKOR TILLSAMMANS

 ETT STOLT SAMARBETE MELLAN BY MINDORIS OCH ALDRIG ENSAM